Quy trình sản xuất lốp tự động của Hankook

Lốp Hankook được sản xuất trên dây truyền tự động hoàn toàn bằng những công nghệ mới nhất.

Quy trình sản xuất lốp Hankook:

  1. Pha trộn các nguyên liệu

Cân và pha trộn các nguyên liệu cao su và hóa chất bằng cách sử dụng các hệ thống Banbury tự động.

2. Sau khi nguyên liệu được pha trộn thông các các máy cắt sẽ loại bỏ phần dư thừa và cắt phần cao su theo chiều rộng và độ dày quy định thông qua các khuôn định sẵn.

3. Các phần tanh lốp, bố lốp sẽ được hòa trộn với các lớp cao su theo tỉ lệ định sẵn. Sau đó sẽ được kết hợp lại với nhau và đưa vào các khuôn mẫu.

4. Sản phẩm sau khi tạo ra sẽ được thử nghiệm lại và phân phối trên toàn thế giới

…..

Tin Liên Quan