Hankook | Đại lý lốp Hankook | Trung tâm dịch vụ ô tô Hankook Mastershop

DANH MỤC BẢO DƯỠNG ĐỊNH KÌ

Hải Bình Hankook Mastershop cung cấp các gói bảo dưỡng định kì chuyên nghiệp gồm:

Bảo dưỡng cơ bản/ bảo dưỡng cấp nhỏ:

• Định kì: mỗi 5.000 Km đến 10.000 Km hoặc mỗi 6 tháng đến 12 tháng

• Chi tiết dịch vụ:

Bảo dưỡng ô tô định kì cấp nhỏ tại Hải Bình Hankook Mastershop

Bảo dưỡng chuyên sâu/ bảo dưỡng cấp lớn:

• Định kì: mỗi 40.000 Km hoặc mỗi 2 năm

• Chi tiết dịch vụ:

Bảo dưỡng định kì cấp lớn tại Hải Bình Hankook Mastershop

Liên hệ Hải Bình Hankook Mastershop để được tư vấn và phục vụ tốt nhất

Hotline: 0917.159.925

 

 

G