ĐỔI/TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN

  1. Thời hạn hoàn trả:
  • Thời hạn đổi/trả hàng sẽ được tính tùy thuộc theo độ sâu tối thiểu của chỉ số mã gai TWI hoặc 5 năm từ ngày sản xuất, tùy theo điều kiện nào xảy ra trước.
  • TWI: Dụng cụ đo độ mòn bề mặt vỏ – Độ gai tối thiểu còn sử dụng (1.6mm) được theo quy định của luật pháp.
  1. Phương thức trả/đổi hàng đã mua

Quý Khách hàng gửi hàng đã mua qua trả/đổi tại Công ty TNHH Hải Bình

  1. Cách thức lấy lại tiền:

Sau khi xem xét và xác nhận hàng bị lỗi đúng do lỗi của Công ty TNHH Hải Bình, chúng tôi sẽ đổi lại hàng cho Quý khách hoặc hoàn lại tiền nếu Quý khách không có nhu cầu sử dụng nữa.

  1. Chi phí cho việc hoàn trả: