Bảo dưỡng các cấp

Bảo dưỡng các cấp

Giá Niêm Yết: Liên Hệ

Thông số lốp:

Xuất Xứ:

Bảo Hành:

Liên hệ bán buôn:

Liên hệ bán lẻ:

Thông số kỹ thuật

DANH MỤC BẢO DƯỠNG CÁC CẤP CỦA HẢI BÌNH HANKOOK MASTERS SHOP

  BẢO DƯỠNG CẤP 5.000KM ( Cần thực hiện khi xe chạy được 5.000km, 25, 35, 45 … )

 BẢO DƯỠNG CẤP 10.000KM ( Cần thực hiện khi xe chạy được 10.000km, 30, 50, 70, 90 … )

 BẢO DƯỠNG CẤP 20.000KM ( Cần thực hiện khi xe chạy được 20.000km, 60, 100, 140, 180 … )

 BẢO DƯỠNG CẤP 40.000KM ( Cần thực hiện khi xe chạy được 40.000km, 80,120, 160, 200 … )

 

Các hạng mục được kiểm tra, bảo dưỡng và thay thế định kì tương ứng với các cấp phía trên.

HẠNG MỤC BẢO DƯỠNG CÁC CẤP